مشهد ، آزاد شهر .بلوار امامت ، بین امامت ۵۴ و ۵۲ ، بلوار امامت ، پلاک ۶۵۲ ، طبقه همکف کد پستی: ۹۱۸۸۷۹۸۳۸۵

شماره تماس : ۰۵۱۳۶۰۴۶۲۴۸