گل فروشی خانم گل

آدرس: بلوار صارمی، بین صارمی ۳۴ و ۳۶

تلفن تماس:۳۸۶۸۸۵۰۶ ۰۵۱

مدیریت تیموری: ۰۹۱۵۵۶۰۶۰۶۲